Wat biedt geWOONzo?

‘Accepteren, stabiliseren, motiveren, groeien’

GeWOONzo ondersteunt volwassenen vanaf 23 jaar die vanwege ingewikkelde problematiek, moeite hebben om aansluiting te vinden bij hun leefomgeving en de maatschappij. Het is hen vaak nog niet gelukt een plek te vinden die goed voelt en waar zij zichzelf kunnen en mogen zijn. Meestal is er sprake van meervoudige en ingewikkelde problematiek. Dit zorgt voor de nodige problemen voor de persoon zelf, de hulpverleners en/of omwonenden. Verslaving in combinatie met andere (psychiatrische) problemen of stoornissen komen bij onze bewoners veelvuldig voor. Het streven is om deze bewoners een plek te bieden waar zij zich thuis kunnen voelen en van waaruit zij kunnen stabiliseren en groeien.

Momenteel beschikt geWOONzo over drie beschermd wonen locaties in het centrum van Arnhem. Hier is plek voor 26 cliënten met een hoge zorgbehoefte. Naast beschermd wonen biedt geWOONzo ambulante begeleiding. Ambulante cliënten wonen zelfstandig en hebben minder toezicht nodig , zijn vaak zelfredzamer en beter in staat om hun hulpvragen uit te stellen. Toch zijn er vaak hulpvragen die op sommige en vaak onverwachte momenten om intensieve ondersteuning vragen. Wij bieden ook dagbestedingen. Ook aan cliënten met complexe problematiek en een grote afstand tot de arbeidsmarkt. GeWOONzo streeft naar een werkplek die aansluit bij mogelijkheden en wensen van de cliënt. Als een passende werkplek niet aanwezig is, proberen wij deze met de cliënt te ontdekken en creëren.