Beschermd wonen

Voor wie?

Sinds 2014 begeleidt geWOONzo volwassenen voor wie volledig zelfstandig wonen of zelfstandig wonen met ambulante begeleiding een stap te ver is. Vaak hebben deze mensen hulpvragen die voor henzelf en/of anderen niet eenvoudig te begrijpen of op te lossen zijn. Denk hierbij aan meervoudige en ingewikkelde problematiek, zoals verslaving, een psychiatrisch ziektebeeld, een verstandelijke beperking of een combinatie hiervan. De problematiek leidt snel tot misverstanden, conflicten met anderen en overige vormen van overlast. Daarom worden zij regelmatig door een verhuurder uit huis gezet of moeten zij bij hun zorgaanbieder vertrekken omdat hun hulpvragen niet aansluiten bij de hulp die daar geboden kan worden. Omdat hulpvragen bij deze mensen op ieder moment van de dag voor kunnen komen, is het belangrijk dat deze 24 uur per dag terug kunnen vallen op hulpverleners. Dat kan binnen de beschermde woonsettingen van geWOONzo.
geWOONzo probeert de kwaliteit van leven van alle bewoners te verbeteren door een zo veilig mogelijke omgeving te creëren of vinden waarbinnen groei of stabilisatie mogelijk is. Dit is een omgeving waarbinnen wonen, ontmoeten, werken en leren vanzelfsprekend zijn. Uiteindelijk streven is om de bewoner te begeleiden richting een zo zelfstandig mogelijk bestaan.

Hoe werken wij?

geWOONzo streeft naar ondersteuning en een woonlocatie die aansluit bij de zorgvragen van de bewoner. Iedere bewoner heeft een persoonlijk begeleider, die tijdens het begeleidingstraject naast hen staat. De persoonlijk begeleider wijst op mogelijkheden, motiveert, geeft vertrouwen en stelt zich open. Hierbij probeert hij/zij steeds weer onvoorwaardelijk present te zijn. Hulpvragen, wensen, mogelijkheden en doelstellingen van de cliënt staan centraal en vormen de basis van het zorg- en werkplan. Gezamenlijk wordt bepaald wie wat doet en of er ook andere mensen kunnen helpen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan partners, familie en vrienden. De persoonlijk begeleider houdt de regie over het zorgtraject en evalueert regelmatig met de cliënt, directe collegae, betrokken hulpverleners en eventuele andere betrokkenen of de juiste koers wordt gevaren. Hierbij worden persoonlijk begeleider en bewoner ondersteunt door de zorgcoördinator en de verpleegkundig coördinator.

Waar wonen?

geWOONzo heeft drie locaties voor beschermd wonen aan de Eusebiusbuitensingel in Arnhem. Deze locaties bieden plek aan in totaal 26 bewoners. Binnen deze locaties huurt de cliënt zelf zijn eigen woning. Deze woningen komen in aanmerking voor huurtoeslag.

  • De locatie Eusebius 1 bestaat uit 8 zelfstandige studio’s voorzien van een zit/slaapkamer, douche, toiletruimte en een eigen kookunit;
  • De locatie Eusebius 2 bestaat uit 8 ruime appartementen. Deze woningen hebben iedere een beigen keuken, woonkamer, badkamer en slaapruimte;
  • De locatie Eusebius 3 bestaat uit 10 zelfstandige studio’s met ieder een eigen kookunit en badkamer.

Hoe kan ik bij geWOONzo komen wonen?

geWOONzo staat in de ‘ja-modus’. Dit betekent dat wij, met uitzondering van cliënten die onder de Jeugdwet vallen, geen vooraf bepaalde uitsluitingsfactoren hanteren.
Om bij geWOONzo te kunnen wonen is een zorgtoewijzing nodig vanuit de Wmo of Wlz. Een toewijzing Wmo kan worden aangevraagd via het wijkteam van de gemeente Arnhem. De aanvraag van een Wlz toewijzing verloopt via het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). GeWOONzo is gecontracteerd voor Wmo (voor de gemeentes Arnhem en Rheden) en voor Wlz. Dit betekent dat wij zowel Wmo als Wlz Zorg In Natura (ZIN) kunnen leveren.
Bij geWOONzo huurt de bewoner zijn eigen woning. Het is daarom wel van belang dat de bewoner de huur kan opbrengen.
Voor meer informatie betreffende contact, plaatsingsmogelijkheden, huur en gecontracteerde zorg verwijzen wij u door naar de informatie pagina.