2014

geWOONzo.NU wonen, zorg en werken in één

geWOONzo.NU is een kleinschalige zorgorganisatie. Wij bieden 24-uurs zorg aan mensen met een licht verstandelijke beperking, psychiatrische- of gedragsproblematiek, of een combinatie hiervan.

In het voormalige verzorgingstehuis ‘Akker 71’ in de wijk Malburgen in Arnhem, huurt geWOONzo.NU de 6de en 7de etage. Wij zijn een onderdeel van een groot project dat in samenwerking met Volkshuisvesting is opgestart in en rondom het gebouw Akker 71.

Kwaliteit van leven is het uitgangspunt. Hier geven we inhoud aan, door voor een omgeving te zorgen waar activiteiten, werken, sociale contacten en ontspanning op een vanzelfsprekende manier zijn georganiseerd. geWOONzo.NU neemt actief deel aan de wijk en werkt daarnaast samen met lokale organisaties en ondernemers.