Dagbesteding

Voor wie?

geWOONzo zet zich in om de kwaliteit van leven van cliënten te verbeteren. Dit doen wij door samen met de cliënt een omgeving te creëren waarbinnen stabilisatie en groei mogelijk zijn. Een dagbesteding of baan kan hier onderdeel van uitmaken. Alle cliënten zijn welkom. Dus ook cliënten die vanwege complexe problematiek een grote afstand tot de arbeidsmarkt en activerend werk hebben.

Hoe werken wij?

GeWOONzo gaat samen met de cliënt op zoek naar werkzaamheden die zo goed mogelijk aansluiten bij zijn of haar wensen, mogelijkheden en doelstellingen. Het uiteindelijke streven is het vinden en behouden van werk dat zinvol is voor de cliënt en bijdraagt aan het bevorderen van zelfstandigheid. Ook streven wij ernaar de cliënt zoveel mogelijk deel te laten nemen aan de maatschappij. De cliënten worden hierbij geholpen door ervaren begeleiders, die naast hen staan. Ook als het even moeilijk is. Belangrijk is dat wij de cliënten respecteren en accepteren. Wij vragen dan ook niets van ze wat zij niet waar kunnen maken. Ook wanneer het niveau van functioneren naar maatschappelijke maatstaven te wensen overlaat. Hierdoor krijgt de cliënt de tijd en ruimte om zichzelf te kunnen zijn, te kunnen ‘wortelen’ en groeien in hun werk.

Locatie de Overmaat

Dagbesteding vindt plaats op of wordt georganiseerd vanuit de Overmaat 41 in Arnhem. Vanuit de Overmaat proberen wij werk te vinden waar de cliënt zich goed bij voelt. Voorbeelden van het huidige werkaanbod zijn:

  • Mediatheek: het helpen bouwen van een website, het maken van een persoonlijke pagina, het maken van trainingen voor cliënten;
  • Plantsoenwerkzaamheden;
  • Kluswerkzaamheden: bv. schilderen en verhuiswerkzaamheden;

Buiten de Overmaat

Indien het werkaanbod op de Overmaat niet aansluit bij de wensen of mogelijkheden van de cliënt gaan wij samen met de cliënt op zoek naar werkzaamheden die wel passen. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Werken in een winkel;
  • Werken restaurant.

Hoe kan ik bij jullie komen werken?

Om bij geWOONzo te kunnen werken is een zorgtoewijzing nodig vanuit de Wmo of Wlz nodig. Wij zijn gecontracteerd voor activerend werk en dagbesteding door de gemeente Arnhem en het Menzis Zorgkantoor. Voor meer informatie betreffende contact, plaatsingsmogelijkheden en gecontracteerde zorg verwijzen wij u door naar de informatie pagina.