Wat biedt geWOONzo?

‘Accepteren, stabiliseren, motiveren, groeien’

GeWOONzo ondersteunt volwassenen vanaf 23 jaar die vanwege ingewikkelde problematiek, moeite hebben om aansluiting te vinden bij hun leefomgeving en de maatschappij. Het is hen vaak nog niet gelukt een plek te vinden die goed voelt en waar zij zichzelf kunnen en mogen zijn. Meestal is er sprake van meervoudige en ingewikkelde problematiek. Dit zorgt voor de nodige problemen voor de persoon zelf, de hulpverleners en/of omwonenden. Verslaving in combinatie met andere (psychiatrische) problemen of stoornissen komen bij onze bewoners veelvuldig voor. Het streven is om deze bewoners een plek te bieden waar zij zich thuis kunnen voelen en van waaruit zij kunnen stabiliseren en groeien.

Momenteel beschikt geWOONzo over drie beschermd wonen locaties in het centrum van Arnhem. Hier is plek voor 26 cliënten met een hoge zorgbehoefte. Naast beschermd wonen biedt geWOONzo ambulante begeleiding. Ambulante cliënten wonen zelfstandig en hebben minder toezicht nodig , zijn vaak zelfredzamer en beter in staat om hun hulpvragen uit te stellen. Toch zijn er vaak hulpvragen die op sommige en vaak onverwachte momenten om intensieve ondersteuning vragen. Wij bieden ook dagbestedingen. Ook aan cliënten met complexe problematiek en een grote afstand tot de arbeidsmarkt. GeWOONzo streeft naar een werkplek die aansluit bij mogelijkheden en wensen van de cliënt. Als een passende werkplek niet aanwezig is, proberen wij deze met de cliënt te ontdekken en creëren.

Waarom geWOONzo?

‘GeWOONzo staat altijd in de ‘ja-modus’

  • geWOONzo staat altijd in de ‘ja-modus’. Dit betekent dat wij voor opname geen vooraf bepaalde uitsluitingscriteria hanteren en altijd op zoek gaan naar mogelijkheden en middelen om plaatsing wèl mogelijk te maken;
  • Wij willen dat bewoners zelf vorm kunnen geven aan hun leven. Bewoners mogen bij ons ‘zijn wie zij zijn’. Hierbij staat hun welzijn voorop;
  • Wij investeren in de relatie met de bewoner en doen dit op basis van samenwerking. Daarbij sluiten wij zoveel mogelijk aan bij zijn of haar belevingswereld. Hiermee hopen wij rust, stabiliteit en zingeving in het leven van de cliënt te brengen en houden;
  • geWOONzo voelt zich te allen tijde ‘meervoudig partijdig’: wij leggen verantwoording af aan onszelf, maar ook aan de maatschappij, de leefomgeving, vakinhoudelijke criteria en –natúúrlijk- de bewoner zelf;
  • Onze begeleiding getuigt van bekwaamheid en vakmanschap. Het resultaat staat hierbij centraal: bewoners voelen zich goed, overlast is verminderd en maatschappelijke kosten voor zowel cliënt als maatschappij zijn gereduceerd. Waar nodig kleuren wij in het belang van de cliënt, maatschappij en leefomgeving ook buiten de lijntjes.

Reacties

Bij geWOONzo houd ik mijn eigen regie. Dat geeft heel veel rust en zekerheid.

 

C.E., Bewoner Eusebius

Sinds onze samenwerking binnen de ZDB heb ik altijd fijn gewerkt met geWOONzo. Samen werken we aan een sterk zorgconcept voor een voor velen moeilijke doelgroep.

 

Vakkas Sahin, Thuiszorg ENK