Informatie

 • Contactgegevens en bereikbaarheid
 • Aanmeldingen
 • Gecontracteerde zorg en eigen bijdrage
 • Tarieven
 • Wachttijden
 • Cliëntvertrouwenspersoon
 • Cliëntondersteuner
 • Duurzaamheid

 

Contactgegevens en bereikbaarheid

De Overmaat 41
6831 AE ARNHEM
026 21 31 488
contact@gewoonzo.nu
Ma-vr tussen 10.00 en 17.00 uur

 

Aanmeldingen

Voor aanmeldingen kunt u een e-mailbericht sturen naar contact@gewoonzo.nu.
Wij zullen dan zo snel mogelijk contact met u opnemen om een belafspraak in te plannen.

 

Gecontracteerde zorg en eigen bijdrage

Wmo

GeWOONzo heeft een contract met de gemeente Arnhem voor het leveren van de zorgvormen Begeleiding, Beschermd wonen en Activerend werk. Zorg wordt geleverd op basis van Zorg in Natura (ZIN) financiering. GeWOONzo levert zowel basis als gespecialiseerde begeleiding.

De volgende producten kunnen worden geleverd:

Zorgvorm(en) Product(en) Gemeente(n)
Activerend werk 02A50 Oriëntatiefase Activerend werk Wmo Arnhem, Rheden
Activerend werk 02A53 AW Ontwikkeling naar trede 3 Wmo Arnhem, Rheden
Activerend werk 02A54 AW Ontwikkeling naar trede 4 Wmo Arnhem, Rheden
Activerend werk 02A55 AW Ontwikkeling naar trede 5 Wmo Arnhem, Rheden
Activerend werk 02A63 AW Stabiel op trede 3 Wmo Arnhem, Rheden
Activerend werk 02A64 AW Stabiel op trede 4 Wmo Arnhem, Rheden
Begeleiding 02A70 Begeleiding specialistisch Wmo Arnhem, Rheden
Begeleiding 02A16 Begeleiding basis Wmo Arnhem, Rheden
Beschermd wonen 15B05 Groepswonen met intensieve begeleiding Arnhem
Beschermd wonen 15B06 Groepswonen met intensieve begeleiding Lvb Arnhem
Beschermd wonen 15B09 Zelfstandig wonen met intensieve begeleiding Arnhem
Beschermd wonen 15B10 Zelfstandig wonen met intensieve begeleiding Lvb Arnhem
Beschermd wonen 15B19 Zelfstandig wonen met intensieve begeleiding Arnhem
Beschermd wonen 15B20 Zelfstandig wonen met intensieve begeleiding Lvb Arnhem

 

Wlz

GeWOONzo levert zorg aan Wlz cliënten met een indicatie GGZ-Wonen- of VG. GeWOONzo neemt cliënten met de toewijzingen GGZ-Wonen 1 tot en met 3 opnemen. Ook een GGZ-Wonen 4 toewijzing is in sommige gevallen mogelijk in afstemming met het Zorgkantoor.
Genoemde toewijzingen bieden eveneens de mogelijkheid om de cliënt deel te laten nemen aan een dagbesteding. Dit kan via geWOONzo, maar ook via een andere organisatie. Voor cliënten met een GGZ-Wonen toewijzing is er een contract met het zorgkantoor afgesloten. Deze cliënten worden op basis van ZIN vergoed.
GeWOONzo levert geen aanvullende diensten buiten de gecontracteerde zorgtoewijzingen.

Eigen bijdrage

Voor het berekenen van de eigen bijdrage verwijzen wij door naar de rekenhulp van het CAK. DE eigen bijdrage is afhankelijk van het inkomen van de cliënt. Selecteer in de rekenhulp het betreffende jaartal en vervolgens de optie ‘Hulp of zorg thuis’. Voor de meeste cliënten zijn de volgende eigen bijdragen van toepassing voor het jaar 2021.

Wlz

Soort Ondersteuning Eigen bijdrage
Volledig Pakket Thuis (VPT) €171,40
Modulair Pakket Thuis €24,40

Wmo

Soort Ondersteuning Eigen bijdrage
Wmo €19,00

 

Wachttijden

Beschermd wonen

Wij streven naar goede doorstroommogelijkheden van onze cliënten. Hiermee bedoelen wij dat we cliënten die in onze beschermd wonen locaties verblijven, indien mogelijk en verantwoord, zo spoedig mogelijk willen laten doorstromen naar een meer zelfstandige setting. Als gevolg van de krapte op de woningmarkt en de beperkte bereidheid van verhuurders om met de doelgroep in zee te gaan, is het lastig een inschatting te maken van de wachttijden om in zorg te kunnen komen. Om toch een indicatie geven van wachttijden vermelden wij bij deze de wachttijden van de laatste twee cliënten die zijn opgenomen. De wachttijden waren respectievelijk 3 maanden en 5,5 maanden.

Ambulante begeleiding

De opname van cliënten die ambulante zorg nodig hebben, kan doorgaans snel. De wachttijden van de laatste twee ambulant begeleide cliënten waren respectievelijk 7 dagen en 1,5 maand.

 

Cliëntvertrouwenspersoon/Cliëntondersteuner

Cliëntvertrouwenspersoon

Cliënten hebben recht om in geval van vragen over bijvoorbeeld hun rechten in gesprek te gaan met een vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon is er om naar de cliënt te luisteren, informatie te geven en om advies en ondersteuning te geven. Binnen geWOONzo is de vertrouwenspersoon

Contactgegevens:
Carla Hoetink
vertrouwenspersoon@gewoonzo.nu

Voor een terugbelverzoek kunt u bellen naar:
026 – 2131488
Maandag t/m vrijdag tussen 9:00 uur en 17:00 uur

Onafhankelijke Cliëntondersteuners:

 1. MEE Geldersepoort (alleen voor WLZ)
  Elke dag telefonisch spreekuur van 9:00u – 12:00u
  Bel 088 6330000
  Of mail: clientondersteuning@meegeldersepoort.nl

2. Zorgbelang Inclusief (voor WLZ en WMO)
Margriet Molenaar
06 538 85 801
Voor de contact gegevens van overige ondersteuners zie www.zorgbelanginclusief.nl

 

Duurzaamheid

Bij geWOONzo vinden we duurzaamheid erg belangrijk. Wij zetten ons in daarom ook in om zo veel mogelijk duurzame keuzes te maken.

 • We werken zo veel mogelijk digitaal om te voorkomen dat er overmatig gebruik wordt gemaakt van papier.
 • We vergaderen regelmatig via Teams om onnodige reisbewegingen te voorkomen
 • We stimuleren cliënten om zoveel mogelijk te lopen of te fietsen
 • Wij zijn bezig om een aantal van onze (versteende) buitenterreinen om te vormen tot (moes)tuin.