Klachtenjaarverslag

Jaarverslag Klachten 2019 geWOONzo

 

Klachtenfunctionaris: Edwin Breur
Datum: 11-2-2020

Inhoudsopgave:

  1. Overzicht klachten, indeling per categorie, bemiddeling klachtenfunctionaris
  2. Analyse en aanbevelingen

 

1.Overzicht klachten

Totaal aantal klachten 2019 2018 Ontwikkeling
Kwartaal 1 0
Kwartaal 2 0
Kwartaal 3 0
Kwartaal 4 1
Totaal 1 0

Indeling per categorie:

Categorie 2019 2018 Ontwikkeling
Bejegening 1
Beschikbaarheid mdw
Cliëntveiligheid
Communicatie/informatie 1
Eigen regie
Financiën
Interne verhuizing/overdracht
Nakomen van afspraken 1
Persoonlijke eigendommen
Privacy
Wooncomfort
Totaal 3

Toelichting per klacht:

Klacht categorie: Bejegening, communicatie-informatie, nakomen afspraken
Aard: Klacht ging over afspraken rondom medicatieverstrekking. Cliënt kwam medicatie ophalen bij dienstdoende begeleider, maar kreeg deze medicatie niet mee. Dit was wel de afspraak. Hierdoor is er een discussie ontstaan tussen begeleider en cliënt en dit is geëscaleerd tot een handgemeen.
Resultaat: Er is een gesprek geweest tussen de client en de directie. Hierin is afgesproken met de betreffende begeleider te spreken en betere afspraken te maken. Hiermee is de klacht naar tevredenheid van de cliënt opgelost.
Verbeterpunt: Communicatie met betrekking tot medicatieverstrekking moet beter en moet te allen tijde zichtbaar zijn in het cliëntsysteem, zodat de betrokken begeleiders altijd actuele informatie hebben. Dit verbeterpunt is inmiddels uitgevoerd.

2. Analyse en verbeterpunten

GeWOONzo hecht eraan om duidelijke en transparante afspraken te maken met cliënten over medicatieverstrekking. Er vindt op meerdere manieren controle plaats op uitgifte van medicatie, o.a. via de silo-app en deellijsten.

Juist voor onze doelgroep geldt ´afspraak is afspraak´. Wij hechten er dan ook aan om afspraken altijd na te komen.

In dit geval ging het om een client die voorheen geen medicatie had. Deze klacht heeft ervoor gezorgd dat we extra aandacht hebben voor het juist registreren van (nieuwe) medicatieafspraken in het clientsysteem.

Deze aanbeveling is inmiddels uitgevoerd.