Klachtenjaarverslag

Jaarverslag Klachten 2020/2021 GeWOONzo

 

Klachtenfunctionaris: Edwin Breur
Datum: 30-06-2021

Inhoudsopgave:

  1. Overzicht klachten, indeling per categorie, bemiddeling klachtenfunctionaris
  2. Analyse en aanbevelingen

 

1. Overzicht klachten

Totaal aantal klachten 2021 2020 Ontwikkeling
Kwartaal 1 1 0
Kwartaal 2 0 0
Kwartaal 3 1
Kwartaal 4 1
Totaal 1 2

Indeling per categorie:

Categorie 2021 2020 Ontwikkeling
Bejegening 1 2
Beschikbaarheid mdw
Cliëntveiligheid
Communicatie/informatie
Eigen regie
Financiën
Interne verhuizing/overdracht
Nakomen van afspraken
Persoonlijke eigendommen
Privacy
Wooncomfort
Totaal 1 2

Toelichting per klacht:

Klacht categorie: Bejegening
Aard: Cliënt geeft aan dat ze op een agressieve manier is behandeld door begeleider
Resultaat: Dit is uitgesproken tussen begeleider, leiding en cliënt
Verbeterpunt

 

 

Klacht categorie: Bejegening
Aard: Cliënt geeft aan dat hij ‘hardhandig’ is aangepakt in een crisis situatie.
Resultaat: Tijdens gesprek met cliënt en leiding heeft cliënt aangegeven dat hij zelf onhandelbaar was tijdens deze situatie. Dit is nu uitgesproken met de cliënt en begeleider.
Verbeterpunt

Klacht categorie: Bejegening
Aard: Cliënt geeft aan dat ze op een intimiderende manier is behandeld door begeleider
Resultaat: Dit is uitgesproken tussen begeleider, leiding en cliënt
Verbeterpunt


2. Analyse en aanbevelingen

GeWOONzo hecht eraan om respectvol met cliënten, collega’s en de omgeving om te gaan. Dat wil (onder andere) zeggen dat we rekening houden met elkaar en de omgeving. In de interactie met elkaar kan het desalniettemin soms voorkomen dat cliënten of begeleiders zich onheus of disrespectvol bejegend voelen.
In zo’n geval kiezen wij er voor om dit direct met elkaar te bespreken. Wij zijn transparant en duidelijk en reflectief op ons handelen. Meestal leidt dit ‘uitpraten’ tot een oplossing.
Wij hebben in onze (doorlopende) intervisie veelvuldig aandacht voor bejegeningsaspecten van de hulpverlening. Dit zullen wij ook in de toekomst blijven doen