Waarom geWOONzo?

‘GeWOONzo staat altijd in de ‘ja-modus’

  • geWOONzo staat altijd in de ‘ja-modus’. Dit betekent dat wij voor opname geen vooraf bepaalde uitsluitingscriteria hanteren en altijd op zoek gaan naar mogelijkheden en middelen om plaatsing wèl mogelijk te maken;
  • Wij willen dat bewoners zelf vorm kunnen geven aan hun leven. Bewoners mogen bij ons ‘zijn wie zij zijn’. Hierbij staat hun welzijn voorop;
  • Wij investeren in de relatie met de bewoner en doen dit op basis van samenwerking. Daarbij sluiten wij zoveel mogelijk aan bij zijn of haar belevingswereld. Hiermee hopen wij rust, stabiliteit en zingeving in het leven van de cliënt te brengen en houden;
  • geWOONzo voelt zich te allen tijde ‘meervoudig partijdig’: wij leggen verantwoording af aan onszelf, maar ook aan de maatschappij, de leefomgeving, vakinhoudelijke criteria en –natúúrlijk- de bewoner zelf;
  • Onze begeleiding getuigt van bekwaamheid en vakmanschap. Het resultaat staat hierbij centraal: bewoners voelen zich goed, overlast is verminderd en maatschappelijke kosten voor zowel cliënt als maatschappij zijn gereduceerd. Waar nodig kleuren wij in het belang van de cliënt, maatschappij en leefomgeving ook buiten de lijntjes.