Team Rotterdam

Welkom! Even voorstellen:

Detty Daal               : reclasseringswerker, integraal gezinswerker, cliënten met ingewikkeld gedrag

Rienke Jagroep       : sociaal-financieel professional, krijgt alle kluwen ontward

Chris Mulder          : verslaving, OGGZ, psychiatrie, zorgmijders en schulden

Al lang werken wij samen. Door vanuit collegiale consultatie en het wederzijds versterken van elkaars kennis- en vaardigheidsgebieden komen wij tot mensvriendelijke en uiterst professionele zorg. Vanuit de volgende gemeenschappelijke noemers hopen wij deze verbinding nog breder aan te gaan:

 • Zorg voor mensen die niet ‘in het plaatje passen’ (vastgelopen zorgtrajecten oppakken, de groeiende groep mensen begeleiden die soms buiten de geïnstitutionaliseerde zorg-kaders vallen maar wel zorg behoeven. Vakkundig en persoonsgericht.
 • Onafhankelijkheid en zelfstandigheid: wij werken allen vanuit onze eigen ondernemerschap. De meesten van ons zijn ZZP’ers. Deze zelfstandigheid is voor ons enorm belangrijk: wij doen wat nodig is, en leggen verantwoording af aan onze beroepscodes en -richtlijnen, onze (normatieve) professionaliteit maar toch vooral aan de cliënten en de maatschappij.
 • Wij nemen elkaar de maat: goede zorg betekent dat je onverschrokken feedback durft te geven op wat je bij jezelf en bij jouw collegae ziet aan zorgactiviteiten. Dat kan gaan over proces én over inhoud.

 

Waarin zijn wij samen (en waarin niet), en waarom zijn wij samen?

 • Gezamenlijke kwaliteitssystemen en bewaking
  Wij willen goede zorg leveren, en blijvend en voortdurend leren vanuit onze beroepsuitoefening. Daarom harmoniseren wij de processen, en werken wij aan een gezamenlijke ISO-9001-accreditatie. Daar zijn wij al een eind in op weg!
 • Collegiale consultatie en scholing
  Door samen te leren van en vanuit onze beroepsuitoefening en door onze overeenkomsten in cohorten aan clientèle, kunnen wij bouwen aan een ‘body of knowledge’ om daarmee efficiënt en doelmatig zorgmijders, ‘paradijsvogels’ en mensen met vastgelopen zorgtrajecten te begeleiden.
 • WEL EN NIET SAMEN
  wij beogen het principe van een ‘zelfreinigend mechanisme’ in te bouwen in onze manier van werken. Dat doen wij door elkaar gevraagd en ongevraagd feedback te geven. Hierin opereren wij onafhankelijk van elkaar. En is het ‘elkaar de maat nemen’ een must. Dat is nou juist het hele concept. Vanuit gelijkwaardigheid elkaars professionaliteit toetsen en bevragen. Kritisch, respectvol en vanuit een houding van leren, adviseren en reflecteren.

Vanuit deze volstrekte en kritische autonomie kunnen wij onderling fungeren als gewaarborgde hulp. Voor PGB’s  vanuit de WLZ en de WMO in de regio’s waar wij of de individuele ZZP’ers nog niet zijn ingekocht, nemen wij de verantwoordelijkheid op ons om cliënten kostenvrij te ondersteunen in het vorm geven van hun hulpvraag en hulpinzet vanuit een PGB. Daarbij zijn de volgende uitgangspunten cruciaal en leidend:

 • Het gaat om de belangen van de cliënt. Wie de zorg levert of hoe de zorg wordt ingezet, is niet aan de professional. Degene die de cliënt ondersteunt in haar/zijn PGB, moet onafhankelijk en enkel vanuit de belangen van de cliënt bekijken of de cliënt de juiste en passende krijgt.
 • Het feit dat iedereen in dit concept werkt met hetzelfde mailadres, betekent geenszins dat de budgethouder of de gewaarborgde hulp de cliënt door iemand binnen dit platform laat begeleiden of behandelen. De belangen van de cliënt zijn hierin leidend.
 • Steven Covey: sharpen the saw. Dit geven wij vorm door middels een commissie bemenst met doorgewinterde professionals de onafhankelijkheid en kwaliteit van de inzet van een gewaarborgde hulp. Middels externe supervisie hierop door een begeleidingsdeskundige wordt hier onafhankelijkheid en professionaliteit extra geborgd.