Team Rijnmond

geWOONzo Team Rijnmond

Sinds enige tijd werken wij vanuit een klein, maar fijn team van zorgprofessionals ook voor cliënten in (de omgeving van) Rotterdam.

Voor wie?

We bieden ambulante ondersteuning aan mensen in de thuissituatie. Deze mensen hebben minder toezicht nodig dan bij Beschermd Wonen , zijn vaak zelfredzamer en beter in staat om hun hulpvragen uit te stellen. Toch zijn er vaak hulpvragen die op vaak onverwachte momenten om intensieve ondersteuning vragen. Vaak gaat het hier om mensen met verslavingsproblematiek, een psychiatrisch ziektebeeld, een verstandelijke beperking of een combinatie hiervan.

Hoe werken wij?

GeWOONzo staat in de ‘ja-modus’ en wil zorg bieden waarmee de cliënt verder komt. Dus ook aan cliënten die zelfstandig willen zijn en waarvoor het lastig is om zorg op maat te organiseren. Samen met de cliënt en betrokken partijen gaan wij dan ook op zoek naar oplossingen om dit te realiseren. Tijdens de begeleiding is een belangrijk uitgangspunt dat de cliënt zoveel mogelijk op eigen benen leert te staan en dus niet meer of minder zorg ontvangt dan hij of zij nodig heeft.

Hoe kan ik bij geWOONzo team Rijnmond begeleiding krijgen?

geWOONzo staat in de ‘ja-modus’. Dit betekent dat wij, met uitzondering van cliënten die onder de Jeugdwet vallen, geen vooraf bepaalde uitsluitingsfactoren hanteren.
Om bij geWOONzo team Rijnmond in zorg te kunnen komen is een zorgtoewijzing nodig vanuit de Wmo. Een toewijzing Wmo kan worden aangevraagd via het wijkteam van de gemeente Rotterdam. In Rijnmond verlenen wij zorg op PGB-basis.

Team Rijnmond: Wie zijn wij?

De meesten van ons zijn ZZP’ers met jarenlange ervaring in begeleiding. Deze zelfstandigheid is voor ons enorm belangrijk: wij doen wat nodig is, en leggen verantwoording af aan onze beroepscodes en -richtlijnen, onze (normatieve) professionaliteit maar toch vooral aan de cliënten en de maatschappij.
Wij nemen elkaar de maat: goede zorg betekent dat je onverschrokken feedback durft te geven op wat je bij jezelf en bij jouw collegae ziet aan zorgactiviteiten. Dat kan gaan over proces én over inhoud. Wij leveren zorg en begeleiding voor voor mensen die niet ‘in het plaatje passen’ (vastgelopen zorgtrajecten, mensen begeleiden die soms buiten de geïnstitutionaliseerde zorg-kaders vallen maar wel zorg behoeven). Vakkundig en persoonsgericht.

Samenwerking met geWOONzo Arnhem

Met ingang van 1 januari 2021 zijn wij een samenwerking met geWOONzo Arnhem aangegaan. Hierdoor kunnen wij gebruik maken van de professionele ruggegraat van geWOONzo. Op die manier investeren wij in gezamenlijke kwaliteitssystemen en -bewaking, soepele administratieve en back-office processen. Wij harmoniseren onze zorg-processen, en werken wij aan een gezamenlijke ISO-9001-accreditatie.

Wij willen goede zorg leveren, en blijvend en voortdurend leren vanuit onze beroepsuitoefening. Door samen te leren van en vanuit onze beroepsuitoefening en door onze overeenkomsten cliënten, kunnen wij bouwen aan een ‘body of knowledge’ om daarmee efficiënt en doelmatig zorgmijders, ‘paradijsvogels’ en mensen met vastgelopen zorgtrajecten te begeleiden.