Regelmaat

REGELMAAT door te Werken

‘Iedereen heeft een TALENT’. Maar een (betaalde) 9 tot 5 baan is niet voor iedereen HAALBAAR. Dat snappen we. PLEZIER, leren en meedoen zijn onze uitgangspunten. En daarmee REGELMAAT.


Wat wordt er gedaan?
Vanuit de PARTICIPATIEGEDACHTE vinden we dat iedereen, die bij geWOONzo woont, een BIJDRAGE aan de maatschappij kan leveren. Wij verwachten van onze cliënten dan ook dat zij een aantal dagdelen per week ‘WERKEN’.
GeWOONzo WERKT SAMEN met een aantal kleine zelfstandige, sociale ondernemingen. Gerund door mensen die in de wijk woonachtig zijn. Cliënten kunnen daarbij AANSLUITEN. Alle werkzaamheden zijn gericht op het AANLEREN van een vak en altijd onder BEGELEIDING van vakmensen.

Lopende projecten:
~ Schoonmaken van panden
~ Schoonhouden van de omgeving
~ Gebouwbeheer
~ Workshop Programmeren
~ Workshop Webdesign

Een PLEK om MEE te doen.