Over ons

Waarom geWOONzo?

Met de wijzigingen in de zorg is er een behoefte ontstaan aan zorg voor SPECIFIEKE DOELGROEPEN. In 2014 is geWOONzo gestart met beschermd wonen BINNEN DE SAMENLEVING. Om mensen VOOR TE BEREIDEN op het wonen in een beschermd huis. En daarmee een betere PLEK voor zichzelf.

Voor wie?

Volwassenen met een licht verstandelijke, psychiatrische en/ of gedragsproblematiek kunnen bij geWOONzo voor ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE terecht. Bij een GECOMPLICEERDE zorgvraag bieden wij een VEILIGE RUIMTE met RUST en REGELMAAT.

Speciaal voor mensen die:
~ bij andere instanties niet terecht kunnen vanwege contra-indicaties;
~ zelfstandig net niet alle vaardigheden hebben om ook echt zelfstandig te leven;
~ in hun leefomgeving tegen te veel obstakels oplopen;
~ net dat kleine beetje hulp kunnen gebruiken.

MAATWERKARRANGEMENTEN waarbij we kijken naar de MOGELIJKHEDEN van de cliënt.

Door wie?

GeWOONzo is een SAMENWERKINGSVERBAND van ZZP’ers, die een gedeelde verantwoordelijkheid voelen om zorg EFFICIËNTER te maken.

Zelfstandige ondernemers die jarenlang gewerkt hebben in diverse zorginstellingen. Met allerlei (moeilijke) doelgroepen. Die ervaring en rust uitstralen. Gecertificeerd en (regelmatig) bijgeschoold.

Als ambulant werker blijven zij met Team Ambulant VERBONDEN aan de cliënt, ook wanneer deze KLAAR is om niet meer bij geWOONzo te wonen.

Met wie?

GeWOONzo (heeft samen ge-)werkt met:
~ Sekoia Denemarken;
~ Adequaat;
~ Thuiszorgenk;
~ Sociale Wijkteams Arnhem;
~ Pro Persona;
~ Iriszorg;
~ Plushome;
~ Zorgplus;
~ Stg. Onderdak;
~ Reclassering Nederland;
~ Gemeente Arnhem;
~ Volkshuisvesting.

Sekoia Denemarken

In november 2017 zijn we samen met Sekoia Denemarken gestart met een DIGITAAL PLATFORM. Met behulp van tablets werken we samen ‘aan een VERBETERDE ZORGVERLENING met MINDER FOUTEN, VEREENVOUDIGE REGISTRATIE van observaties en MEER VOLDOENING voor ons zorgteam’. Daarnaast is het een MONITORINGSYSTEEM, welke snel INFORMATIE oplevert om zorg nog meer OP MAAT te kunnen leveren.

Powered by ZDB

GeWOONzo is een onderdeel van ZDB. Een overkoepelende zorgorganisatie, die KLEINSCHALIGE INITIATIEVEN mogelijk maakt. SOCIAAL MAATSCHAPPELIJK ondernemen is hun core business. Voor geWOONzo regelen zij het volgende:

~ Administratieve ondersteuning;
~ Beleidszaken;
~ Gedragsdeskundigen;
~ Waar nodig, extra medewerkers.

Wij zijn ervan overtuigd dat zorg beter, kleinschaliger, met minder overhead en vooral door middel van maatwerk geleverd kan worden.

Denk je er ook zo over? We zijn altijd op zoek naar nog meer samenwerkingsverbanden. Neem contact met ons op.