In zorg bij geWOONzo

 

GeWOONzo levert zorg op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Hieronder staat beschreven welke stappen nodig zijn om bij geWOONzo in zorg te kunnen komen.


Zorg op basis van een Wlz-toewijzing

Zorgtoewijzingen voor de Wlz worden gedaan door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). U komt in aanmerking voor zorg vanuit de Wlz als u vanwege een ziekte of aandoening blijvend bent aangewezen op 24 uur zorg per dag in de nabijheid of permanent toezicht.

  • U heeft een VG toewijzing van het CIZ

Wij kunnen uw aanmelding in behandeling nemen, wanneer u een VG toewijzing heeft vanaf VG03. Omdat geWOONzo nog geen contract heeft met het zorgkantoor, kan zorg op dit moment alleen geleverd worden op basis van een Persoonsgebonden Budget (PGB). Indien u bij ons in zorg wil komen, maar een toewijzing heeft op basis van Zorg in Natura (ZIN), kunnen wij in overleg met u en uw huidige zorgaanbieder uw zorg (tijdelijk) in onderaannemerschap overnemen. Indien gewenst kunnen wij vervolgens bij het zorgkantoor het verzoek indienen om de financieringsvorm van ZIN over te zetten naar PGB;

  • U heeft geen toewijzing maar voldoet wel aan de voorwaarden voor een VG indicatie

Indien u geen toewijzing heeft en de beschreven zorg en toezicht wel nodig heeft, verwijzen wij u naar de website van het CIZ. Hier kunt u een aanvraag doen voor zorg vanuit de Wlz.

 

Zorg op basis van een Wmo-toewijzing

Indien u zorg nodig heeft die niet onder de Wlz valt, komt u mogelijk in aanmerking voor zorg vanuit het Wmo. Deze zorg wordt geregeld vanuit uw gemeente.

  • U heeft een Wmo-toewijzing van de gemeente waar u woonachtig bent

Wij kunnen uw aanmelding alleen in behandeling nemen wanneer uw aanmelding is besproken met het wijkteam van de gemeente waar u woonachtig bent of wilt gaan wonen. Ook moet het wijkteam toestemming hebben gegeven voor een eventuele plaatsing bij geWOONzo. Zonder toestemming van het wijkteam, zullen wij uw aanmelding dan ook niet in onze wachtlijst opnemen;

  • U heeft geen Wmo-toewijzing, maar wel zorg nodig

U heeft zorg nodig, maar heeft nog geen toewijzing vanuit de Wmo. In dat geval verzoeken wij u contact op te nemen met het wijkteam van de gemeente waar u woonachtig bent of wilt gaan wonen om te bespreken of u voor een zorgtoewijzing en plaatsing bij geWOONzo in aanmerking komt.

Wachtlijst

Wanneer aangemelde cliënten voldoen aan de gestelde voorwaarden voor plaatsing, worden zij opgenomen in de wachtlijst. Streven is om zo spoedig mogelijk te plaatsen.

Aanmeldingen voor ambulante zorg (Wmo) waarbij de cliënt al een woning heeft, kunnen na de toestemming van de betrokken wijkcoach en de cliënt binnen 2 weken worden opgepakt.

Wat betreft aanmeldingen voor onze beschermde woonplekken (Wlz en Wmo), is het lastiger exacte wachttijden aan te geven omdat wij een kleine zorgorganisatie zijn. Plaatsingstermijnen van de laatste twee cliënten binnen de beschermde woonsetting waren 6 respectievelijk 2 maanden.